Archive for the ‘decyzja’ Category

WERSETY BIBLIJNE – DECYZJA cz. 2

Nie powiadaj: Odpłacę za zło! Polegaj na Panu, a On cię wspomoże. (Przyp. 20,22)

 

Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. (Przyp. 22,6)

 

Synu mój, daj mi swoje serce, a twoje oczy niechaj strzegą moich dróg! (Przyp. 23,26)

 

Gdyż pod roztropnym dowództwem możesz prowadzić wojnę, a zwycięstwo jest tam, gdzie jest wielu doradców. (Przyp. 24,6)

 

Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów. (Iz.  9,6)

 

A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić! (Iz.  30,21)

 

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego, Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię – kto był ze mną? (Iz.  44,24)

 

Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. (Iz.  53,6)

 

Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy. (Iz.  59,2)

 

Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię. (Jer. 1,5)

 

Tak mówi Pan: Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy! Lecz oni odpowiedzieli: Nie pójdziemy. (Jer. 6,16) 

 

Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. (Jer. 29,11)

 

Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz! (Jer. 33,3)

 

Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. (Mal. 3,10)

 

Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. (Mat.  5,1-37)

 

i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; (Mat. 6,12) 

 

wersety wg kolejności ksiąg w Biblii
tłumaczenie – Biblia Warszawska

Udostępnij na:
  • Facebook
  • Google +
  • Wykop

WERSETY BIBLIJNE – DECYZJA cz. 1

Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo, (5 Mojż. 30,19)

 

Daj przeto twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud? I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. (1 Król. 3,9-10)

 

Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim! Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. (1 Król. 18,21)

 

Moja noga trzymała się mocno jego śladu; jego drogą szedłem i z niej nie zbaczałem. Od przykazań jego warg nie odstępowałem, zachowywałem w sercu słowa pochodzące z jego ust. (Hiob 23,11-12)

 

Któryż to człowiek boi się Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę. On sam będzie przebywał w szczęściu, A potomstwo jego odziedziczy ziemię. (Ps. 25,12-13)

 

Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. (Ps. 32,8)

 

Wskaż mi, Panie, drogę swoją, Bym postępował w prawdzie twojej; Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia twego! (Ps. 86,11)

 

 

Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki! (Przyp. 3,5-6)

 

Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. (Przyp. 11,14)

 

Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. (Przyp. 15,22)

 

Rzeczą człowieka są rozważania serca, lecz od Pana pochodzi odpowiedź języka. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły. (Przyp. 16,1-3)

 

Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. (Przyp. 16,9)

 

Losem potrząsa się w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana(Przyp. 16,33)

 

Odludek szuka pozorów, aby móc sprzeciwić się wszelkiej słusznej radzie. (Przyp. 18,1)

 

Nie powiadaj: Odpłacę za zło! Polegaj na Panu, a On cię wspomoże. (Przyp. 20,22)

wersety wg kolejności ksiąg w Biblii
tłumaczenie – Biblia Warszawska

zapisz się na naszą listę mailingową i śledź nasz profil na facebooku.

Udostępnij na:
  • Facebook
  • Google +
  • Wykop