Archive for the ‘serce’ Category

WERSETY BIBLIJNE – SERCE cz. 4

Gotowe jest serce moje, Boże, Gotowe jest serce moje, Będę śpiewał i grał. (Ps. 57,8)

 

Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. (Ps. 66,18)

 

Psalm Asafowy. Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, Dla tych, którzy są czystego serca. (Ps. 73,1)

 

Rozważam w nocy w sercu, Rozmyślam i duch mój docieka: Czy Pan na wieki odrzuca I nigdy już nie okaże łaski? (Ps. 77,7-8)

 

Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. (Ps. 84,3)

 

Naucz nas liczyć dni nasze, Abyśmy posiedli mądre serce! (Ps. 90,12)

 

Gdyż prawo musi pozostać prawem I za nim opowiedzą się wszyscy prawego serca. (Ps. 94,15)

 

Przez czterdzieści lat czułem odrazę do tego rodu I rzekłem: Lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich. (Ps. 95,10)

 

Światłość wschodzi sprawiedliwemu I radość tym, którzy są prawego serca. (Ps. 97,11)

 

Przewrotność serca niech obca mi będzie, Nie chcę znać złego człowieka. Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę; Nie ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego. (Ps. 101,4-5)

 

Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, Prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem, Bo nigdy się nie zachwieje: Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Nie boi się złej wieści, Serce jego jest mocne, ufa Panu. Spokojne jest serce jego, nie boi się, Aż spojrzy z góry na nieprzyjaciół swoich. (Ps. 112,5-8)

 

Z całego serca szukam ciebie, Nie daj mi zboczyć od przykazań twoich! W sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. (Ps. 119,10-11)

 

Zuchwali zmyślają przeciwko mnie kłamstwa, Lecz ja całym sercem strzegę ustaw twoich. (Ps. 119,69)

 

Wołam z całego serca: Wysłuchaj mnie, Panie! Chcę pełnić ustawy twoje. (Ps. 119,145)

 

Książęta prześladują mnie bez przyczyny, Lecz serce moje lęka się słowa twego. (Ps. 119,161) 

 

c.d. kategorii „serce” w kolejnych notkach

wersety wg kolejności ksiąg w Biblii
tłumaczenie – Biblia Warszawska

Udostępnij na:
  • Facebook
  • Google +
  • Wykop

WERSETY BIBLIJNE – SERCE cz. 3

Westchnień biedaków wysłuchujesz, Panie; Utwierdzasz ich serca, nastawiasz uważnie ucha swego, (Ps. 10,17)

 

Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, Mówią nieszczerym sercem. (Ps. 12,2)

 

Dopókiż mieć będę zmartwienie w duszy, A strapienie w sercu – codziennie? Dopókiż nieprzyjaciel mój będzie wynosił się nade mnie? (Ps. 13,3)

 

Rozlałem się jak woda I rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, Roztopiło się we wnętrzu moim. (Ps. 22,15)

 

Ubodzy jeść będą i nasycą się. Będą chwalić Pana ci, którzy go szukają… Niech serce wasze ożyje na zawsze! (Ps. 22,27)

 

Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, (Ps. 24,4)

 

Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, Poddaj próbie nerki i serce moje! (Ps. 26,2)

 

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, (Ps. 27,3)

 

Z natchnienia twego mówi serce moje: „Szukajcie oblicza mego!” Przeto oblicza twego szukam, Panie. (Ps. 27,8)

 

Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu! (Ps. 27,14)

 

Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, A wybawia utrapionych na duchu. (Ps. 34,19)

 

Czyżby Bóg tego nie odkrył? Wszak On zna skrytości serca. (Ps. 44,21)

 

Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie! (Ps. 51,12)

 

Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. (Ps. 51,19)

 

Gotowe jest serce moje, Boże, Gotowe jest serce moje, Będę śpiewał i grał. (Ps. 57,8) 

c.d. kategorii „serce” w kolejnych notkach

wersety wg kolejności ksiąg w Biblii
tłumaczenie – Biblia Warszawska

Udostępnij na:
  • Facebook
  • Google +
  • Wykop