WERSETY BIBLIJNE – DECYZJA cz. 2

zapisz się

* wymagane pole

Nie powiadaj: Odpłacę za zło! Polegaj na Panu, a On cię wspomoże. (Przyp. 20,22)

 

Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. (Przyp. 22,6)

 

Synu mój, daj mi swoje serce, a twoje oczy niechaj strzegą moich dróg! (Przyp. 23,26)

 

Gdyż pod roztropnym dowództwem możesz prowadzić wojnę, a zwycięstwo jest tam, gdzie jest wielu doradców. (Przyp. 24,6)

 

Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów. (Iz.  9,6)

 

A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić! (Iz.  30,21)

 

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego, Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię – kto był ze mną? (Iz.  44,24)

 

Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. (Iz.  53,6)

 

Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy. (Iz.  59,2)

 

Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię. (Jer. 1,5)

 

Tak mówi Pan: Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy! Lecz oni odpowiedzieli: Nie pójdziemy. (Jer. 6,16) 

 

Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. (Jer. 29,11)

 

Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz! (Jer. 33,3)

 

Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. (Mal. 3,10)

 

Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. (Mat.  5,1-37)

 

i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; (Mat. 6,12) 

 

wersety wg kolejności ksiąg w Biblii
tłumaczenie – Biblia Warszawska

Udostępnij na:
  • Facebook
  • Google +
  • Wykop

WERSETY BIBLIJNE – SERCE cz. 3

Westchnień biedaków wysłuchujesz, Panie; Utwierdzasz ich serca, nastawiasz uważnie ucha swego, (Ps. 10,17)

 

Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, Mówią nieszczerym sercem. (Ps. 12,2)

 

Dopókiż mieć będę zmartwienie w duszy, A strapienie w sercu – codziennie? Dopókiż nieprzyjaciel mój będzie wynosił się nade mnie? (Ps. 13,3)

 

Rozlałem się jak woda I rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, Roztopiło się we wnętrzu moim. (Ps. 22,15)

 

Ubodzy jeść będą i nasycą się. Będą chwalić Pana ci, którzy go szukają… Niech serce wasze ożyje na zawsze! (Ps. 22,27)

 

Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, (Ps. 24,4)

 

Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, Poddaj próbie nerki i serce moje! (Ps. 26,2)

 

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, (Ps. 27,3)

 

Z natchnienia twego mówi serce moje: „Szukajcie oblicza mego!” Przeto oblicza twego szukam, Panie. (Ps. 27,8)

 

Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu! (Ps. 27,14)

 

Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, A wybawia utrapionych na duchu. (Ps. 34,19)

 

Czyżby Bóg tego nie odkrył? Wszak On zna skrytości serca. (Ps. 44,21)

 

Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie! (Ps. 51,12)

 

Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. (Ps. 51,19)

 

Gotowe jest serce moje, Boże, Gotowe jest serce moje, Będę śpiewał i grał. (Ps. 57,8) 

c.d. kategorii „serce” w kolejnych notkach

wersety wg kolejności ksiąg w Biblii
tłumaczenie – Biblia Warszawska

Udostępnij na:
  • Facebook
  • Google +
  • Wykop